Upravit stránku

Společnost GATC na základě svých bohatých zkušeností v oblasti sekvence DNA vyvinula jedinečný diagnostický nástroj pro práci s onkologicky nemocnými pacienty na základě následujících principů.

Detekce SNV s nízkou četností v bezbuněčné cirkulující nádorové DNA

Nedávné technologické pokroky v analýze nukleových kyselin pomohly etablovat molekulární diagnostiku jako klíčovou složku personalizované medicíny. Metoda s obrovským diagnostickým potenciálem je založena na použití cirkulujících nádorových DNA (ctDNA) pro detekci a sledování nádorů.

Ve srovnání s biopsií tkání, tzv. tekutá biopsie poskytuje minimální nepohodlí a žádné klinické riziko pro pacienty s nádorem. Analýza ctDNA plně řeší problémy spojené s dostupností nádoru a jeho heterogenitou, která se často považuje za neúčinnou při biopsii tkáně.

Neinvazivní charakter tekuté biopsie umožňuje sledování v reálném čase, na rozdíl od invazivní  biopsie, která poskytuje pouze "snap shot" (aktuální situaci v době odběru) nádoru a nereprezentuje karcinom vcelku. Kromě toho časté monitorování poskytuje velmi efektivní přístup pro včasné odhalení nádorové recidivy.

Obrázek 1: Postup technologie GATCLIQUID.

GATC Biotech nabízí tři produkty, které jsou postaveny na patentované technologii tekuté biopsie GATCLIQUID. GATCLIQUID může pomoci vyřešit omezení v současné standardní péči. Technologie může být aplikována v následujících oblastech:

  • Potvrzení konvenční diagnostiky
  • Molekulární stratifikace nádorů
  • Vyhodnocení celkové terapeutické odpovědi
  • Časté monitorování léčby
  • Molekulární profilování karcinomů
  • Identifikace mechanismů rezistence
  • Expanze do oblasti včasné diagnostiky
Najděte nejvhodnější produkt GATCLIQUID pro Váš klinický výzkum
Obrázek 2. Srovnání GATCLIQUID produktů: ONCOEXOME, ONCOPANEL a ONCOTARGET

GATCLIQUID ONCOEXOME poskytuje široký přehled o všech mutací v protein-kódujících oblastech pacienta s nádorem. Na základě sekvenování celého exomu (WES), služba poskytuje obecnou charakteristiku celé nádorové mutace v konkrétním případě.

GATCLIQUID ONCOPANEL zahrnuje nádorový panel, který se zaměřuje na více než 200 klinicky významných amplikonů z 50 známých nádorových genů. Na základě sekvenování nové generace (NGS) a PCR jedné molekuly, služba umožňuje cílené vyšetřování nejvíce terapeuticky postihnutelných genomových změn v nádorovém onemocnění.

GATCLIQUID ONCOTARGET je nejvíce citlivý přístup pro analýzu jediné nejdůležitější mutace v jednotlivém případě nádoru. Na základě droplet digitální PCR (ddPCR), specifická genomová změna může být sledována s  nízkou citlivostí až 0,1% a umožňuje tak účinné sledování odpovědi na léčbu a včasné odhalení nádorové recidivy.

Všechny služby GATCLIQUID jsou k dispozici pouze pro výzkumné účely (RUO). Všechny vzorky jsou zpracovány v souladu ISO 17025 akreditaci a  ISO 13485 certifikaci.

Nahoru