Upravit stránku

Neuvěřitelně výhodná nabídka pro sekvenování exomu

INVIEW HUMAN EXOME EXPLORE je komplexní služba pro sekvenování exomu pro profilování zárodečných jednonukleotidových polymorfismů (SNP), inzercí a delecí (InDels). Zárodečné mutace se nachází ve všech buňkách jedince. Mohou tak být detekované s nižší citlivostí a následně nižšími náklady na sekvenování. Proto společnost GATC Biotech vytvořila vynikající servis s analýzou BioIT, která přináší vysoce reprodukovatelná data za velmi příjemnou cenu.

Co získáte v produktu:

 • Uniformní pokrytí exonů s nejnovějšími Agilent SureSelect chemií
 • Volitelnou bioinformatickou analýzu se softwarem Ingenuity Variant Analysis Qiagen 
 • ISO17025 akreditovanou službu
 • K dispozici pro různé výchozí materiály: tkáně, krev, buňky a vzorky FFPE
 • Použitelné pro studie o dědičných onemocnění, vrozených poruchách, predispozicích k různým onemocněním, metabolických náchylností

INVIEW HUMAN EXOME EXPLORE pro vás znamená mnoho kvality za skvělou cenu.

Sekvenování exomu pro komplexní profilování nádorových mutací

INVIEW HUMAN EXOME ADVANCE je velice citlivá služba společnosti GATC Biotech. Je určená pro sekvenování exomu za účelem charakterizace somatických mutací. Jelikož somatické mutace vznikají pouze v malé podskupině buněk, jako je rakovinná tkáň, tento typ aberací vyžaduje mimořádnou citlivost pro přesnou detekci.

Pracovní postup INVIEW HUMAN EXOME ADVANCE je optimalizovaný pro poskytování úrovně potřebné pro generování dat připravených (vhodných) pro diagnostiku. Tato služba zahrnuje všechny výhody INVIEW HUMAN EXOME ADVANCE.

Služba má i další výhody:

 • specializované protokoly pro nízké množství vstupní DNA
 • garantované cílové pokrytí v násobcích 30×
 • detekce mutací s citlivostí ≥ 5 %
 • dodací lhůty začínající od 2 týdnů
 • výborně se hodí pro molekulární profilování nádorů, hledání nových mutací, detekce rezistence na terapii

Publikace

V začínající jarní sezóně nalezneme mnoho zajímavých publikací s podporou služeb GATC. GATC Biotech blahopřeje těmto autorům:

 • Moore SJ et al. (2017). Elucidation of the biosynthesis of the methane catalyst coenzyme F430. Nature: 543 (7643):78-82.
 • Marsh AP et al. (2017) Mutations in DCC cause isolated agenesis of the corpus callosum with incomplete penetrance. Nature Genetics: doi: 10.1038/ng.3794.
 • Ravens S et al. (2017). Human γδ T cells are quickly reconstituted after stem-cell transplantation and show adaptive clonal expansion in response to viral infection. Nature Immunology: doi: 10.1038/ni.3686.
 • Swarts DC et al. (2017). Autonomous Generation and Loading of DNA Guides by Bacterial Argonaute. Molecular Cell doi: 10.1016/j.molcel.2017.01.033.

Nejbližší konference

22.-25. duben 2017
Vídeň, Rakousko
27th ECCMID

Zajistíme pro vás služby GATC Biotech, napište nám

Nahoru