Upravit stránku

Produkt měsíce: InViewTM Transcriptome
Vlákno-specifické a vlákno nespecifické knihovny
Sekvenční výstup v násobcích 3 milionů čtení nebo párových čtení 
Komplexní analýza dat
InView ™ Transcriptome poskytuje snadný přístup k detekci genů a analýze exprese. Podle Vašeho specifického přístupu, všechny tři dostupné produkty nabízejí jedinečné výhody. Různé typy knihoven a režimy čtení v kombinaci s širokou škálou počtu zaručených čtení poskytují perfektní základ pro Vaše InView Transcriptome studie.

InView ™ Transcriptome ADVANCE - nyní s 50 bp PE čtení pro mimořádnou přesnost mapování

ADVANCE je náš „zlatý“ standard pro diferenciální analýzu genové exprese, počínaje zaručenými 3 mil 50 bp párových-koncových čtení. Párový-koncový režim zvyšuje přesnost mapování a případné nejasnosti lze vyřešit pomocí druhého čtení. To poskytuje velkou výhodu, a to zejména v případě, kdy krátká čtení jsou mapována na repetitivní regiony, které jsou společné pro mnoho transmembránových proteinů.

ADVANCE je také vhodný pro velké eukaryotické genomy - předpokládá se dobrá referenční sekvence.

 
InView ™ Transcriptome EXPLORE - vhodný pro screeningové projekty s vysokou kapacitou vzorků

Vyberte si tento produkt počínaje 30 miliony 50 bp jednoduchých čtení, např. pro prokaryota nebo eukaryota, kde jeden výstup čtení je dostačující a kde existuje vysoce kvalitní referenční sekvence.

InView ™ Transcriptome DISCOVER – dokonale se hodí pro objevování nových variant a analýzu sestřihu

Tento produkt je použitelný pro každý vzorek, pro který není rozhodující přesně definovaná referenční sekvence. S delším 125 bp párovým-koncovým režimem čtení a použitím vlákno-specifické knihovny, DISCOVER nabízí maximální přesnost mapování doplněné spolehlivou identifikací sestřihových událostí. Vzhledem k delší délce čtení DISCOVER může být snadno použit pro rostliny a další komplexní genomy.

NGSelectTM - modulární NGS služby pro pokročilé uživatele

• Modulární nastavení pro splnění různorodých vědeckých požadavků

• Flexibilní rozsah výstupních dat pro každý vzorek (od jednotky 5 milionů čtení)

• Snadný přístup k sekvenování s vysokou kapacitou a finančně efektivní pracovní postupy

Pokud jste zkušený uživatel technologií sekvenování příští generace (NGS), můžete mít pevné nastavení pro Vaše běžné projekty. NGSelect Vám nabízí možnost volby mezi různými moduly NGS. Jednoduše upravte své sekvenční zatížení v době špičky nebo si objednejte kombinaci přípravy knihovny a sekvenování. V případě potřeby, příprava vzorků a bioinformatika jsou také k dispozici.

Od malých až po velké bez omezení

Využívejte výhody přístupu do špičkových technologií a většiny současných dostupných metod s NGSelect. Například, sekvenování amplikonů je nabízeno na platformách Illumina a PacBi.

Nahoru