Upravit stránku

Představujeme vám nový web

GATC Biotech vám s hrdostí oznamuje spuštění nových webových stránek. Jsou přehlednější, rychlejší a snadněji se používají. Protože společnost GATC Biotech patří mezi přední evropské poskytovatele sekvenačních služeb, měly by být informace z oblasti genomických aplikací, služeb a vývoje snadno přístupné stávajícím i novým a potenciálním zákazníkům. GATC Biotech jim chce poskytnout co nejpřesnější a zcela aktuální informace v oboru DNA a RNA sekvenování. Na novém webu s nimi může sdílet své znalosti a zkušenosti v této oblasti.

Díky zcela novému designu a struktuře je web možné lépe procházet a snadno najít informace, které návštěvník potřebuje. Nalezne zde rovněž seznam důležitých blížících se událostí včetně veletrhů a výstav. Procházet může i tiskové zprávy a dozví se, co je v nového v GATC Biotech.

Struktura nového webu

Webové stránky jsou pro přehlednost rozdělené do tří hlavních kategorií – Produkty, Odborné znalosti a Společnost.

 • Kategorie Produkty obsahuje podrobný popis portfolia produktů, které společnost nabízí hrdě svým zákazníkům.
 • Sekce Odborné znalosti umožňuje nahlédnout do současných technologií a trendů v oblasti genomiky. Pomáhá lépe poznat vedoucí pracovníky i celý tým, který stojí na pozadí rodinné firmy.
 • Při procházení kategorie Společnost získá návštěvník dobrou představu o tom, co firma GATC Biotech dělá a co vlastně tato zavedená značka znamená. Přečtete si zde o její historii a dozvíte se o zapojení do projektů financovaných z veřejných zdrojů.

Na vytvoření webu pečlivě pracoval celý GATC tým. Je důležité, aby se stal cenným zdrojem informací pro práci související s genomikou i pro detaily o produktech a službách. Společnost GATC Biotech je hrdá na to, že je inovátorem v oblasti DNA a RNA sekvenování a těší se na vaši cennou zpětnou vazbu o tom, zda byla při předávání znalostí úspěšná.

Pokud máte nějaké dotazy, připomínky nebo návrhy pro zlepšení nového webu GATC Biotech, zašlete je prosím na e-mail marketing@gatc-biotech.com (externí odkaz) (nové okno).

Kapacita sekvenování u GATC Biotech dostane nový impuls

Kromě nového webu vám také GATC Biotech oznamuje akvizici několika nových sekvenačních systémů pro posílení Sangerova sekvenování i sekvenování nové generace (NGS).

Firma pracuje s více ABI 3730xl přístroji, a tak může pokračovat v sekvenování většího počtu vzorků a dosahovat přitom nejrychlejších časů zpracování. Implementace technologie HiSeq 4000v laboratořích přispívá ke zvýšení NGS kapacity a poskytuje zákazníkům delší čtení i rychlejší doručování dat. Nové sekvenační platformy podporují GATC Biotech při zachování nejvyšších standardů kvality pro rostoucí zákaznickou základnu.

Důležité zprávy

Přední poskytovatel služeb sekvenování GATC Biotech převzal Bluebee pro genomické analýzy.

Nejnovější publikace

Oktoberfest kolekci jsou nejnovější publikace:

 • zveřejnění kompletních genomů L. backii (druhů kazící pivo)
 • studii účinků dietního omezení tryptofanu
 • porovnání transkriptomů z mozku tuleňů a fretek
 • studium regulace nekódujících RNA pomocí ribonukleoproteinového komplexu
 • charakteristiku mikroskopických komunit v odvodněných kyselých dolech
 • analýzu transkripční reakce P. patens na dvojité zlomy DNA

 • profil transkripčního faktoru regulujícího tvorbu plodnice
 • článek o novém mechanismu pro extravazaci nádorových buněk a metastáz
 • sekvenování exomu séra a odpovídající tkáně nádoru plic
 • a důkazy o tom, že spánek překalibruje synaptickou plasticitu

Blížící se konference

15.-17. říjen 2016
Leipzig, Německo
DGHO

17.-19. říjen 2016
Paříž, Francie
4th World Congress on Targeting Microbiota

20. říjen 2016
Madrid, Španělsko
Next Generation Sequencing Symposium

Nahoru