Upravit stránku

Transkripce DNA je proces, během kterého je na základě genetické informace uložené v řetězci DNA vytvořen řetězec RNA. Řetězec RNA pak vytváří můstek mezi genetickým materiálem a bílkovinou, která na jeho základě vzniká. Transkripce DNA je základem tzv. centrálního dogmatu molekulární biologie. K transkripci DNA dochází běžně u všech živých organizmů včetně virů. Jinak je tomu u bakterií (probíhá v cytoplazmě) a u eukaryot (probíhá v buněčném jádře).

Základem pro transkripci DNA je enzym zvaný RNA polymeráza, který na základě vzoru DNA dokáže vytvořit kopii v podobě RNA. Nejprve dojde k rozdělení dvoušroubovice DNA složené z jednotlivých genů. Následně se RNA polymeráza naváže na začátek genu a dále připojuje na nukleotidy DNA navazovat komplementární nukleotidy RNA. Po přepsání celého genu do mRNA se odpojí lineární molekula RNA a připojí se k ribozomu a následně vzniká bílkovina. Tento proces je typický pro valnou většinu organizmů, některé se však od tohoto modelu odchylují, např. bakterie

Máte zájem o transkripci DNA? Napište nám!

Nahoru